Entries by דוד גבירצמן

ספירת מלכות – מהות ועבודה מעשית

  בס"ד ספירת מלכות – שרירים באמונה חידה: מהו הדבר שמי שאין לו מסוגל להעניק לזה שיש לו. במילים אחרות: מה מסוגל לתרום הקטן לגדול, הבלתי מסוגל למסוגל, העני לעשיר?   אפשרות אחת קיימת והיא תתאים לכל הדוגמאות: המקבל יכול להעניק למשפיע דבר אחד – לסמוך עליו.   נוכל להבין זאת מהיכרות אישית עם תחושה […]

ספירת היסוד – מהות ועבודה למעשה

  בס"ד ספירת היסוד – ניצול משאבים אומרים על הדור שלנו שהוא דור של שפע, וזה נכון גם בתחום הידע, גם בכישורים יכולות והזדמנויות, וגם בשפע חומרי. כאן גם האתגר הענק של בן דורנו – איפה משיגים רגע של ישוב הדעת, ואיך חוסכים את כל שאר הרגעים של פיזור הנפש? הסיפור הזה קשור ישירות לתחום […]

ספירת ההוד – מהותה ועבודה מעשית

  בס"ד ספירת הוד – תיקון נקודות החולשה הנצח וההוד הולכים יחדיו דוגמת שתי הרגליים שפעולתן – ההליכה, תיעשה יחד. בפתיחת אליהו הם נקראים 'תרין שוקין' ונחשבים כאבר התלוי מחוץ לגוף. הגוף הם חסד גבורה תפארת והרגליים שייכות בדרך כלל למה שמחוץ לאדם, למטה ממנו ואל הדורות הבאים אחריו. מהבחינה הזו נחשבים הנצח וההוד לשני […]

ספירת תפארת – מהות ועבודה מעשית

בס"ד תפארת – למצוא את האמצע התפארת שלישית משש המידות, ועשירית מעשר הספירות. בזוהר הקדוש היא מכונה רבות 'עמודא דאמצעיתא' – עמוד האמצעי, משום שזו אחת מספירות קו האמצע. הספירות מתחלקות לימין שמאל ואמצע שהם החסד הדין והרחמים. ישנן ספירות שמבטאות את החסד וההשפעה ויש שמשמעותן דין וצמצום. התפארת היא אחת ממידות האמצע, דוגמת כתר […]

ספירת גבורה – מהות ועבודה מעשית

בס"ד גבורה – צמצום לצורך השפעה ספירת הגבורה חמישית מעשר ספירות, שנייה משש מידות, וניצבת בקו השמאלי לעומת החסד שמימין. החסד והגבורה מתוארים כשתי ידיים של השפעה, ובפתיחת אליהו נקראת הגבורה 'דרועא שמאלא' – היא יד השמאלית. בעוד מימי החסד שוטפים עד אין קץ, הגבורה מופקדת מהשמאל לצמצום השפע והגבלתו כמידת יכולת הקיבול. גבורה היא […]

ספירת חסד, מהות ועבודה מעשית

בס"ד חסד – נתינה ורִאשוֹנִיוּת ספירת החסד רביעית מכלל עשר הספירות, אך ראשונה מבין שבע המידות. במידה זו נברא העולם כדכתיב "עולם חסד יבנה". החסד מטבעו מקדים ופועל מעצמו ומבלי שיחייבוהו, שכן פעולה טובה אשר נדרשת עילה להפעלתה, איננה חסד אלא השפעה על פי דין. ייחודיותו של החסד היא היותו ראשון ופועל מעצמו. מי שמסמל […]

סוד העיבור בתהליך הגאולה

בס"ד מגלות לגאולה הגלות כשלב חיוני בהגעה לגאולה החג שאנו על מפתנו חג הגאולה הוא, ולפיכך הגלות אף היא כרוכה בו. בליל הסדר, לילה של חירות אנו מזכירים את עבדותינו במצרים ואת הגלות שהיתה מנת חלקינו וזו שאנו עדיין בעיצומה. עם זאת אין זו גלות בסימן חורבן כמו בתשעה באב ושאר זמני אבל, אלא במשמעות […]

בין דחיינות לדחיקת שעה

בס"ד הימים האלה הובילו רבים מאיתנו למקומות נשכחים דרך כלל, כמו למשל: מגירות שהיד אינה שולטת בהן, ארגזים שהזמן נגס בהם, ואבדות שנעלמו בתוך רשות היחיד. פסח ומצוות השבתת שאור ומחמצת מביאים אותנו באורח נדיר וחד פעמי אל קו הגבול האחרון שעוד נותר עומד בפני תופעת הדחיינות שאיש ואף תאריך לא עמדו בפניה.   הנה […]

לשבת הגדול – נס ושמו 'שבת'

בס"ד   יש הנהגה מופלאה שאינה שופטת אותך כפי מי שאתה, אלא לפי מה שה' יודע שאתה תהיה לכשתיגאל, וזו הנהגה שבתית. גאולת מצרים מלאה ניסים והמופת הגדול ביותר היא השבת שקדמה לה, שאילולא השבת לא יכולנו לצאת ממצרים. מה עושה יהודי בשעת מצוקה, בשבי בחולי ובעוני? עושה 'ויצעקו', קורא לה'. ומה יעשה מי שאינו […]

על קניבליזם בעידן המודרני ועל תופעה הרבה יותר מקובלת

(פורסם בבקהילה, פרשת תזריע תשע"ו) בס"ד אימתי המציאה האנושות את תופעת הקניבליזם? תלוי, שבטים נידחים הגיעו אליה באיזו דרך, ובמקרים אחרים גם אוכלוסיות נידחות פחות הידרדרו אליה בזמני מצוקה קיצוניים, מלחמות רעב ואסונות. כה מטרידה היא התופעה שסדרת הבדיחות שנוצרה על שמה, באה – כך אומרים – כדי לחפות עליה או להכהות את חודה. קשה […]