תרומה – אין הפרעות בעבודת הבורא

בס"ד

המשכן הוקם מחומרים שיצרו את עגל הזהב, ללמדך שמכל דבר אפשר לעשות עבודת ה'.

 כל ההפרעות והמניעות קשורות למילה 'לי', וכשמוותרים עליה הקשיים והאילוצים יירתמו כולם לקרב ולא לרחק.

 

האדם הוא סיפור מאוד נוגע ללב, רוצה מאוד גבוה ואנוס להיות מאוד נמוך. על פי הרוב הוא כמעט אף פעם איננו היכן שהוא נכסף להיות. הנשמה שייכת לשמים ודירתה בגוף עפר. האדם דומה למי שמצוי הרחק מביתו, מתכנן לשוב אליו ובדרך לא דרך מוצא את עצמו מאריך שוב ושוב את שהותו בנכר ואת גלגוליו בדרכים הרחוקות.

הצרה משותפת לכולם והיא המציאות, אנחנו מלופפים בסיבות ונסיבות מכריחות אותנו להימצא כאן, להשתהות עוד ועוד, להתבטל ולראות את הארץ המובטחת רק מרחוק. למציאות הזו קוראים כח המכריח. דהיינו הכח שמכריח אותנו בניגוד לרצוננו. רבים וטובים ניסו להילחם בו, בכח החזק ורב הוותק הלזה. מעטים יכלו לו – מתי מעט. כוח המכריח חזק מהאדם שאם לא כן היתה הנשמה פורחת מגופו מרוב כיסופים.

*

כוח המכריח אכן יעיל ונצרך לקיום העולם ולקיומה של נשמה בגוף, אבל אל לנו לשכוח שהוא מקור כל ההפרעות וההסתות. מוכרח להימצא לכך פתרון והוא ניתן בפרשת השבוע – המשכן.

מצוות הקמת המשכן ניתנה לנו כתשובה ותיקון לחטא העגל. הווי אומר תפקידו של המשכן להבטיח שלא תשנה נפילה מעין זו. חטא העגל מתאר בצורה היותר בוטה את ההרס שמסוגל לחולל כח המכריח. בפיתויי דברים ובחזיונות שווא מצליח הבעל דבר להסית את עיניהם של ישראל מאלוקיהם וממנהיגם. עגל זהב, גולם עשוי מתכות, שואב אליו את כל מעיניהם וגעגועיהם של ישראל שהיו מוקדשים עד אמש להשי"ת ולמשה נביאו. הם שבים מאחרי המקום ומבקשים נתנה ראש ונשובה מצרימה, פחד.

השוכן עימם

המשכן הוא משכון, מעתה ואילך הקב"ה קובע את מקומו בתוך ובקרב ישראל, שוכן עימם בכל מצב אפילו בתוך טומאתם. אבל החידוש הגדול של המשכן הוא שזו שגרירות מוחשית של 'כוח המושך' – הכוח הנגדי והיחידי שמסוגל לעמוד כנגד כוחות מכריחים. המשכן הוא מגנט אלוקי רב עוצמה שתפקידו לשאוב אליו כל העת את כל נפשות ישראל ולהשאירן בקרבתו, גם כאשר הסביבה מלאה אילוצים וכוחות מכריחים. מאילו חומרים עשוי מגנט פלאי זה? צא ובדוק איזה חומרים שמשו ליציקת העגל המתעתע.

 

המשכן הוקם באופן זהה ומאותם חומרים ששמשו, ירחם ה', ליצירת עגל הזהב. גם שם היתה התנדבות רבתי, גם כאן מרימים תרומה ומתנדבים. שם הובאו זהב כסף ותכשיטים, וגם כאן מוזמנים כולם להביא 'זהב כסף ונחושת'. אכן כן, את כוח המושך מייצרים מהחומרים המשמשים את כוח המכריח. עבודת ה' אפשר לחלץ מכל מצב, אם רק מבססים אותה על יסוד העפר.

 

הכוח המכריח, דהיינו המציאות החומרית על שלל אילוציה חוקיה ושגרותיה, הינה תוצאה של שבירת כלים. כל מה ששוכן כאן על פני האדמה בא מלעילא ובעקבות ריבוי אור וחסרון בכלים נפלו האורות הגדולים והפכו לחבלי שווא וכבלי קסם הקושרים את הנפש בעבותות של חומר לקרקעית חייו. אומר השי"ת למשה רבינו: 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה' – תאמר להם בבקשה במקום להתעמת עם כל הקשיים והכבדות, פשוט קחו לי תרומה. קחו את כל מה שמאלץ מכריח ומדביק אתכם לאדמה, ותנו לי. וראו זה פלא – המכריח יהפוך לפתע למושך. איך? איך מוסרים לה' את כל ההפרעות והבלבולים?

וייקחו לי  

 

התשובה מוצפנת בלשון 'וייקחו'. בתורה ע' שבליקוטי מוהר"ן, מלמד רבינו ז"ל על קיומם של שני הכוחות, המכריח והמושך. נאמר שם שכוח המושך הוא בחינת עפר של אדמת קודש. האדמה מושכת אליה את כל היקום, הכל מונח על האדמה, שם השורש. יסוד העפר בקדושה זו מידת השפלות והענווה, זו מידתם של הצדיקים המופלגים שאין להם ישות, הם עפר ואפר, רגבים של אדמת קודש, ביטול. צדיק שכזה הופך מגנט לאור אלוקי, הוא מושך אליו אור עליון, צדיקים הם משכן של ה'.

 

כאשר מצווה הקב"ה למשה לבקש מישראל 'וייקחו', הוא לא אומר 'ויתנו'. אל תהיה נדיב מכיסך שלך, אל תוציא את הארנק, רק תן להשי"ת חתיכה של שפלות מעצמך. אל תיתן – קח, תזכור שכל מה שהינך נותן לקוח מה'. אם הבנת זאת, הרי שמטת את הקרקע מתחת היסוד הבעייתי ביותר – יסוד היש, כוח המכריח. כל ההפרעות והמניעות וההכבדות שואבות את קיומן מאותן תכשיטים שממלאים את כיסך, ממטילי הזהב שבחדרי משכיותך. הכסף והזהב אינם בעיה, עשירות איננה עבירה והחומריות היא לא באמת המניעה, הבעיה היא שאתה טרוד מאוד, ומאוד מפוחד, ודואג עד בלי די. ומי שגורם לך להיות טרוד כל כך הוא צירוף האותיות 'לי', המחשבות שלנו על עצמנו – הם הכוח שמכריח אותנו לשוטט זמן רב כל כך רחוק מהמקום אליו נכספה וגם כלתה רוחנו. ובכן, קח נא את אותו 'לי', ותנהו לי. נכון שכעת קל יותר?

 

המשכן הוא יצירה של המעטה עצמית. כדי להקים את המשכן כל אחד החסיר מעצמו משהו, ועל השטח שנוצר מכל הוויתורים מתנוסס משכן שמושך את המוח והלב בכל מצב בחזרה לה'.

 

 

934 סך כל הצפיות 1 צפיות היום
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים