שבת הגדול – לדלג קילומטרים של גלות

הגלות ארוכה ואנחנו מצפים לגאולה, היכן היא? כאשר השם יתברך מרחם עלינו הוא מביא את הגאולה מרחוק, מקץ הימין, עד אלינו.

הטבע הוא גלות והגאולה היא השגחה. המפתח בידי כל אחד לבחור להעדיף את ההשגחה על פני הטבע. כדי להחיש את הגאולה עלינו לאמץ דרך של תפילה.

יש מצבים משתנים ויש נצחיים. כשהמתג נופל לפתע וחושך מוחלט משתרר, התחושה היא נצחית ולא במובן החיובי. זמנים של חושך נמתחים הרבה מעבר לפרק הזמן שהם ממלאים על פני השעון. את אור היום רואים מתקדם לאיטו אל קיצו, אך הלילה חשוך מבואו ועד צאתו. לפעמים אתה שוכח מתי כל זה החל, ואינך יודע מתי לצפות שזה ייגמר. תחושת הנצחיות היא הקשה והמבעיתה בכל תחושות הגלות. נדמה לפעמים לעם ישראל שאולי שכחו אותם אי שם על דפי ההיסטוריה. גם ברמה האישית כשישנם קשיים וייסורים קל מאוד להשתכנע שהם נמצאים שם מאז ומעולם ויישארו לתמיד. אדם נקלע לבעיה. הסתבך עם מישהו או משהו. הסתגל להרגלים פסולים. מעבר לקושי שבהתמודדות יש את החרדה שלא אצא מכאן לעולם חלילה.

*

הגלות קרויה לילה. כפי שנאמר בברית בין הבתרים "והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו", הצרה הכי גדולה בחושך היא שהוא חשוך. קשה עד בלתי אפשרי לפעול בחושך מפני שאינך רואה מימנך ומשמאלך. זו למעשה הבעיה המשמעותית ביותר שלנו בגלות – איננו יודעים היכן אנו ומדוע. איננו יודעים אנה יפנו פנינו ולמה. הצעד הראשון בגאולה, לכל הדעות, הוא להבין מי שולט בנו ומה שולל את חירותנו. ובכן, אנחנו שבויים בחכמת הטבע.

בין טבע להשגחה

שני הניגודים המורגשים ביותר בבריאה הם ללא ספק האור והחושך. במקביל, הניגודים המוחלטים ביותר בהנהגה הם הטבע וההשגחה. הטבע נמשל לחושך, ההשגחה לאור. הגלות היא לילה ובלילה שולט הטבע. איך התגלגלנו הנה אל שלהי הגלות? הכל החל בשאלה אחת שנשאלה על ידי ראש וראשון למאמינים, אברהם אבינו. הוא ביקש לברר "במה אדע כי ארשנה". שאלה זו נגעה לירושת הארץ. ארץ ישראל היא מקום האמונה, כל ספק והתלבטות בנוגע לאמונה מערער את יציבותה ומזמין גלות. אברהם אבינו הנברא הראשון שהצליח בכוחות עצמו לחתור ולחצות את פרגוד ההסתרה ולהציץ אל מעבר למחזה הטבע, שם הפציעה וזרחה עליו האמונה, הציץ עליו בעל הבירה. מהמקום הזה הוא גם קיבל אותנו, צאצאיו, עם ישראל. מלכתחילה לא ניתנו לו סיכויים להוליד אך אז הגביהו השם יתברך מעל הכוכבים וציווה עליו במפגיע "צא מאצטגנינות שלך". בדרך הטבע אין דרך להוליד עם ישראל, רק באמצעות ההשגחה.

לכל חג ומועד תוכן ומהות מיוחדת, פסח הוא חג החירות. היכן היא החירות המדוברת? באמת כל העולם מנסה להשיג אותה, אבל החירות איננה כאן. היא גם לא יכולה להיות כאן. אנחנו בעולם המעמיד בעקביות פני טבע ומקרה וזו בדיוק הגלות. אנחנו הולכים בגולת החכמות החיצוניות, שבויים בתפיסות של טבע ומקרה. שטחה של הגלות הזו משתרע הרחק, עד קץ הימים. שכן הנהגת הזמן היא הנהגת הטבע. אילו תשתהה גאולתנו לבוא עד בוא הקץ, לא נשרוד. הנס הגדול של גאולת מצרים היתה החשת הקץ. הקדוש ברוך הוא דילג והחיש את גאולתנו ממצרים משום שידע שאילו נשאר שם עד תום תקופת גלותנו, לא נוכל לצאת עוד לעולם. גם היום כל תקוותנו ממוקדת בהחשת הקץ.

והיה בחצי הלילה

כדי להוציא את ישראל ממצרים דילג הקדוש ברוך הוא על אלפי שנות טבע, והביא את ההשגחה מהקץ האחרון. שם, בעולם של לעתיד לבוא, לא יהיה עוד טבע ומקרה, רק השגחה וניסים. את הקץ הזה החיש השם יתברך והביא אלינו להוציאנו ממצרים. דילוג ניסי זה מתרחש גם היום, כל יום. ממצרים יצאנו כחצות הלילה. בחצי הלילה נסדק הזמן ומבין חצאיו מפציעה הארה של השגחה מקץ הימים. מדי חצות ליל מדלג השם יתברך על תקופות ארוכות-ארוכות של הנהגה טבעית ומחיש עד אלינו אור של השגחה. עבודתנו היא להתגבר אז, לשבר את החושך והכבדות, להקיץ ולהחיש גם כן את קץ גאולת נפשנו.

מפתחות הגאולה מסורות בידי כל יחיד ויחיד. הגאולה נמצאת אך לעיתים מקומה רחוק. אם נמתין לה עד שתבוא מי יודע אם אנו עוד נהיה. תקוותינו נשואה להחשת הקץ, ורק אתה יהודי מסוגל להחיש עבורך את הקץ. דלג על ההווה. קפץ על הררים של מניעות. רוץ קדימה וגע בהשגחה שכבר מכוונת אליך קרן אור.

שבת הגדול קרויה כך על שם הנס. הגאולה היא נס, והשבת היא גאולה. ימות השבוע מבטאים את תקופת שלטון הטבע, שית אלפי שנין שהם ששה ימים של חולין. בימות השבוע יהודי נתון במאסר, כל אחד בשגרתו והטבע רודה בו בשוט ומקל. מתרוצצים מזיעים עובדים ולא מספיקים. לגודל הנס בכל שבוע יורדת לעולם שבת. היום השביעי בשבוע מביא אלינו הנהגה לא מכאן אלא מקץ הימין. זו הנהגה של עתיד לבוא והיא המפתח לגאולה. ההנהגה העתידית הזו מעוררת לתפילה להתבודדות לתקווה.

 

2020 סך כל הצפיות 1 צפיות היום
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים