נטילת ידיים – בסודן של האצבעות והאותיות הסופיות

מיד לאחר לפקיחת עיניים מזדרז יהודי לנטילת ידיים של שחרית. דווקא שמונה נטילות, דווקא לסירוגין. הנטילה הזו מסירה מעליו רוח של טומאה. רק את ידיו הוא נוטל, אך רוח הטומאה פורחת מכל גופו בבת אחת. הידיים, והאצבעות במיוחד, זקוקות לשמירה רוחנית מיוחדת. יש בהן נקודה תורפה הקשורה גם לאותיות הסופיות, מנצפ"ך.

כידוע "ידיים עסקניות הן". אי לכך די בהיסח הדעת כדי להזקיק אותן לנטילה. מאי עסקנותן של הידיים?

עיסוק בעיקר לעולם ה'עשייה', ובעולם זה אשר "רובו רע ומיעוטו טוב", הפשפוש והחיטוט בחומריות ובגשמיות, במלאכה ובמשא ומתן, כרוך במגע עם הסתרה, וזוהי טומאה. אך מדוע דווקא הידיים?

נבדלות הידיים משאר אברים. הן מסוגלות להתנועע מעלה ומטה, לעלות ואף לרדת מטה. היכולת הזו קושרות אותן עם התמודדויות בעיסוקים ארציים. מאידך, יש ביכולתן להעפיל ולהתרומם לרוחניות וטהרה. לעורר אמונה ודביקות כדכתיב: "ויהי ידיו אמונה" ותרגם אונקלוס "פרישן בצלו".

אצבעות וגבורות

בכתבים מובאים עוד סודות עמוקים בעניין הידיים. וכך מלמד האריז"ל: חמשת האצבעות הן הגילוי המפורש ביותר של 'הגבורות והדינים'. כידוע, מתחלקת ההנהגה הרוחנית לשתי בחינות כלליות, חסדים וגבורות. החסד מבטא השפעה והגבורה צמצום. הגבורות הם חמש במספר, כנגד חמשת האותיות שתיקנו הנביאים בסופי התיבות, מנצפ"ך. אלו הן אותיות סופיות, חותמות ומגבילות. גבורות.

חמש הגבורות הללו מצויות בקומה הרוחנית ובקומת האדם בכמה וכמה מקומות, כאשר בכל מקום הם מתגלים ובאים לביטויים בגילויו ברור יותר וניכר. באופן המוחלט ביותר הם מתגלים, בידיים. זו הסיבה שבכל יד חמש אצבעות, וכנגדן ברגליים. ניתן לראות זאת בחוש – רק באמצעות הידיים מסוגל אדם להעביר את כוונותיו, להסביר, ליצור, ולייצר. משום שרק באבר הזה יש אצבעות דקות המסוגלות לפרט כל דבר לפרטים בודדים, זוהי פעולת ה'גבורות' – להבדיל ולצמצם, לפרט וליצור.

אולם, דווקא משום כך, בידיים – יותר מכל מקום אחר – נאחזים 'דינים'. הדינים הם כוחות של צמצום והסתרה, ומשם גם התגברות הטומאה.

קבעו חז"ל "ידיים שניות לטומאה". והאריז"ל מלמד בכך נפלאות: ארבע עולמות יש ברוחניות. עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. וכנגדן ארבע דרגות בטומאה. ראשון לטומאה, שני, שלישי ורביעי. מתחת כל אלו אבי אבות הטומאה. הארבע הללו קליפות הן. גורמי הסתרה. ככל שמדרגת הטומאה מתרחקת ממקורה, היא נחלשת וההסתרה דקה יותר. מדרגות הטומאה מקבילות לעולמות העליונים: ראשון לטומאה בעשייה, ותחתיה אבי אבות הטומאה, המת. שני מטמא בחולין – כנגד יצירה. שלישי מטמא תרומה – נגד בריאה. ורביעי נחשב טומאה רק כלפי קודש – כנגד עולם האצילות. הידיים מיוחסות לעולם ה'יצירה', משום כך "ידיים שניות לטומאה" – כלומר מדרגת ההסתרה השורה עליהן היא 'שני'.

כדי להמשיך טהרה על הידיים, ולהסיר את הטומאה, אנו מצווים על נטילת ידיים. המים משורש 'חסדים', היפוכן של 'גבורות'. מים הם שורש הטהרה. ולכן באמצעותם מעבירים רוח רעה.

נטילה – העלאה

פעולת הנטילה מבוטאת אפוא בעצם הלשון 'נטילת ידיים'. 'נטילה' מלשון 'העלאה' (בארמית: 'דאיתנטילת מתמן' – שהתרוממה משם), וברחיצת הידיים אנו נוטלים ועוקרים אותם ממקום החיצוניים, מעולם העשייה, ומרוממים כלפי מעלה, אל הקודש שבעולם היצירה.

כפי שראינו ראשי האצבעות הם כנגד סיום קומת הקדושה, בקצה קומת האדם. ולכן שם התגלות הדינים והגבורות ביתר שאת. משום כך יוצאים שם הציפורניים, זהו "לבוש קשה מאוד" שכוחו יפה לשמור ולהגן על הקדושה מפני יניקת החיצוניים. מהטעם הזה מובאת הקפדה חמורה שלא להותיר ציפורניים בולטות מעבר לגובה בשר האצבע. כל מקום של עודף ומיותר מזמין יניקה ואחיזה של קליפות טמאות. ראוי להקפיד ולקצוץ אותן עד הבשר. נמצאו הציפורניים מגן ושריון מפני את יניקת החיצוניים, אך יש לטהר אותן ולהעביר מעליהן את הטומאה על ידי הנטילה.

מכאן גם טעם להגבהת הידיים לאחר הנטילה. במקום בו דבוקה הציפורן לבשר, יש כביכול 'פתח' ליציאת האורות והקדושה. ולכן, מיד לאחר הנטילה נאמר "שאו ידיכם קודש" – דהיינו לנשא ולהרים את הידיים אל ה'קודש' הוא המוח והמחשבה הטהורה. כדי שחלילה לא ייצאו אורות המוחין הקדושים אל החוץ, רק ישובו ויאירו במח.

בנוסף, סדר הנטילה על פי פנימיות מבוסס על שלוש ידיים. ימין, שמאל ואמצע. שלוש לשונות של 'יד' מצאנו בכתובים "יד הגדולה" "יד החזקה" "יד הרמה". היד הגדולה היא ימין, כנגד התפשטות החסד. היד החזקה בשמאל כנגד צמצום וגבורה. והיד האמצעית היא חיבור שתי הידיים בגוף ומשמעותה 'תפארת' – שילוב חסד וגבורה. בנטילת ידיים כפי סדר הכוונות, נוטלים את הימין ולאחר מכן השמאל, ואחר כך משפשפים את שתי הידיים זו בזו כדי ליטול את ה'יד הרמה'.

860 סך כל הצפיות 1 צפיות היום
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים