ההיסטוריה הקבלית – מתי התרחשו האירועים הרוחניים הנסתרים?

כל לומד הנכנס בשערי תורת הקבלה נתקבל בקושייה יסודית זו: לאחר שנים של לימוד תורת הנגלה הוא פוגש לראשונה באירועים רוחניים המופיעים כאבני דרך מרכזיות בכל פינות שאנו פונים בלימוד החכמה הקבלה. היסטוריה נסתרת מן העין נחשפת לעיניו. ואם עד עתה הכרנו את דברי ימי העולם על פי השתלשלות האירועים מבראשית, דרך עשרה מאמרות 'ויהי', והלאה. הרי שספר 'עץ חיים' פותח את דברי ימי עולם באירוע רוחני קדום שלמראית עין אין לו רמז בהיסטוריית בראשית הנגלית – עניין 'הצמצום'. "כשעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות… צמצם את אור גילויו". כך גם מופיע אירוע 'שבירת הכלים', מיעוט הירח, ועוד.  היכן היו כל האירועים הללו עד היום?

חכמת הקבלה נוהגת גם להלביש אירועים הידועים לנו מתורת הנגלה באדרת סוד בעלת ביטוי רחב ועמוק הרבה יותר מהמובן על פי פשט, המטיל השלכות על כל דברי ימי עולם עד ימינו אנו. כך מתגלה חטא עץ הדעת כעניין מורכב המעצב את כל דמותה של הבריאה שלאחר החטא, ומציב לכל אדם תפקיד של 'מתקן' חטא אדם הראשון. מיתת המלכים המופיעה בפרשת "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום" (בראשית ל"ו) נחשבת כאירוע רוחני המוכר בשם 'שבירת כלים' ומתרחש הרבה קודם שנברא עולמנו החומרי, ובוודאי אף קודם שמלכי אדום עצמם חישבו להיבראות.

כאן מוצא עצמו הלומד נבוך. מעשה בראשית אירע לפני למעלה מחמשת אלפים ושבע מאות שנים, זאת ידוע. אך מתי והיכן אירע ה'צמצום', אימתי אירעה 'שבירת הכלים'? ואיך יתכן שאין האירועים הללו מוזכרים בספר הספרים, התנ"ך.

השתלשלות

כדי לרדת לעמקם של דברים עלינו לגעת במושג 'השתלשלות'.

במציאות המוכרת לנו, השתלשלותם של אירועים יוצרת היסטוריה. לכל תוצאה קדמה סיבה. וכך גם לכל חפץ או עצם קדמה עילה שיצרה את צורתו, או הביאתו למקום בו הוא שרוי. בעוד והראיה הפשטנית מוצאת את הסיבות של 'יש מיש' הרי שחכמת הקבלה חותרת להאיר את התהוות היש מאין. כלומר, הסיבות הרוחניות שקדמו לכל הסיבות הנראות לעין. וזה מה שמבדיל את חכמת הקבלה מכל סוגי חכמות ההתבוננות.

מתקבל על דעתו של אדם שמאחורי בית בנוי לתלפיות עומד אדריכל ברוך כישרונות, שעות עמל ועבודה רבה. אף שאך בניין אבנים לנגד עיניו, מסוגל הוא לצפות בעדו ולראות את אדריכליו ובוניו. אלו ואלו שייכים לעולמו. אולם, העולם כולו, על שלל מורכבויותיו אינו משקף בבהירות שכזו את אדריכלו שלו. דעת אנושית אינה מצליחה לפלס דרך כה בקלות אל מעבר לחומות החומר, להציץ ולראות את הרוח. זו הסיבה הגורמת למושגי רוחניות להימצא כביכול הרחק כמטחווי קשת. קשה לנו להבין את שייכותם לעולמנו שלנו, המוחשי.

צורת חישוב זמן ברוחניות

בשעה שהאריז"ל מצייר את מראה דמות קומת הרוחניות הרי הוא מתחיל מלמעלה. מהמקום בו כמעט ואין רשות לדבר. ולאחר מכן יורד מדרגה לדרגה, מספירה לספירה ומעולם לעולם, בואכה עולמינו שלנו אודותיו הוא שח רק בשלהי ספרו הגדול 'עץ חיים'. הירידה הזו בסדר המדרגות מכונה בדברי המקובלים 'סדר ההשתלשלות'. כלומר, נעוץ כאן הסבר מיישב דעת לתמיהה עצומה  – איך יתכן שרוחניות כה נעלה תוציא מקרבה חומריות כה נמוכה. בא סדר ההשתלשלות לבאר, כי אכן התהוותו של החומר והגשם תיתכן רק לאחר צמצום אחרי צמצום של האור העליון, והשתלשלות אחרי השתלשלות מלמעלה כלפי מטה.

ההשתלשלות הזו לא דרשה פרק זמן כלשהו, מפני שכל עיקרה מתרחש עוד בטרם נבראו הזמן והתקופות. עם זאת, ההשתלשלות היא עצמה יוצרת מעין 'זמן רוחני'. רצוננו לומר: בעולמות העליונים בהם לא שולט הזמן, ההשתלשלות שעניינה ירידה מדרגה לדרגה, והפיכת הרוחני לעניין מושג וקרוב יותר אל החומרי – זוהי תנועת הזמן הרוחנית. וכך בעוד ובעולמנו ההיסטוריה הודפת את גלגלי המאורעות. התרחשות מולידה התרחשות ואירוע גורר אחריו אירוע נוסף – הרי שברוחניות משמעותו של אותו 'זמן רוחני' הוא סדר השתלשלות. לפיכך אם אמרנו שאירוע רוחני זה בא לאחר מאורע רוחני אחר, כוונתנו שהאירוע הראשון אב לתולדה שהיא האירוע האחרון.

הבנת סדר ההשתלשלות. לא רק מסייעת להבנת התהוות המציאות הרוחנית. היא גם המפתח להשגת קשר עליונים ותחתונים. כפי שהדעת נותנת שאירועי ההווה מושפעים מסדר אירועי העבר, כך נוכל להבין שכל פרט קטן ופשוט בחיינו שבהווה, משתלשל ונגרם ישירות ממציאותו הרוחנית הקדומה – לא בזמן כי אם במהות.

אמור מעתה: כל אותם אירועים קבליים שאירעו בהיסטוריית 'סדר ההשתלשלות' יכולים לבוא בקנה אחד עם אירועים התנ"ך הידועים לנו. אלא שהם – האירועים הרוחניים, אבות לכל התולדות שבאו בעקבותיהם. וכך היה הצמצום למאורע הבראשיתי ביותר. ומדוע לא מצאנו לו רמז בפסוקים? משיב האריז"ל ועונה: התורה הקדושה מיוסדת על אותיות, דהיינו כלים רוחניים. ומטעם זה אין היא יכולה לדבר אלא ממקום בו מתחילים להצטייר האותיות. אירועים הנוגעים לעולמות טמירים יותר אינם יכולים להיכתב, מפני שמהותם קודמת להתהוותם של האותיות.

1076 סך כל הצפיות 2 צפיות היום
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים