'אור מקיף' – סוד לבישת הבגדים

בתוכנו שוכנת נשמת חיים טהורה. העולם מוקף סכנות רוחניות והחלק אלוק' ממעל שבנו זקוק להגנה ושמירה. אי לכך מקפיד יהודי על הנהגות של שמירת הנפש. חלק נכבד מהן עוסק בבגדים, צורתם ואופן לבישתם. נושא זה מביא אותנו לגעת במושג 'אור מקיף'. משום שמשמעותם של הבגדים והחשיבות היתרה שנודעה להם בהלכה ובהנהגה נובעת מהמשא הרוחני העצום שעליהם – האור המקיף. זה עניין מיוחד במינו: האור המקיף גדול כל כך שהחיצוניים המאיימים על שלימות הנפש חרדים מפניו. הוא מסוגל למגר את אחיזת הקליפות ולבער את הרע מרוב הארה. ומאידך הוא כרוך וקשור דווקא לחלק החיצוני והנמוך יותר מבחינתנו, הבגדים. מה פשרו של 'אור מקיף'.

*

האדם יכול לזהות בעצמיותו כמה רבדים: ראשית הוא הרכבה של אור בכלי. גופו משרת את נשמתו ככלי המשמש לאור. הכלי מתחלק לשניים – פנימי וחיצון. אף האורות שניים הם: אור פנימי ואור מקיף. האור הפנימי שוכן בפנימיותם של הכלים ואור המקיף שורה על חיצוניותם. הפנימיות נחשבת כלי לאור פנימי, והחיצוניות כלי לאור מקיף. לפי תפיסת שכלנו היחס שבין האור הפנימי לכלי מתקבל על הדעת. זהו אור המצוי בתוך כלי. אולם הקשר שבין אור המקיף לחיצוניות הכלי נתפס פחות. ואכן האור המקיף הינו גדול ונשגב מאוד וממילא גם מרוחק יותר מהכלים.

אור מורגש ואור מופשט

נלמד על כך מבשרינו. הנשמה המורגשת היא? בהחלט. כל תנועת יד ותזוזת רגל עדות נאמנה על נשמה עליונה, שאילולא היא לא היו אברינו וגידינו אלא צרור עצמות בנוד עור. נשמה היא דוגמה לאור הפנימי אודותיו אנו דנים. אור השוכן בכלי יהיה מורגש וממשי יותר, משום כך נקל לקבל את נוכחותו. האור המקיף לעומת זאת אינו שוכן בתוך הכלי, כשמו כן הוא – מקיף מבחוץ. אנחנו מוקפים מחוצה לנו באורות מקיפים. זה מה שעושה את האור המקיף מושג פחות. מדוע שורה דווקא האור הפנימי בתוך הכלים ואילו המקיף נותר מבחוץ?

הסיבה נעוצה בגודלו של אור המקיף. בעוד והאור הפנימי קטן יותר ומסוגל להצטמצם אל גבולות הכלי, הרי שהמקיף גדול ממנו לאין שיעור ואינו מסוגל להגביל את עצמו לפיכך הוא נותר כמקיף, מבחוץ (עץ חיים שער ב' ענף א'). ההבחנה הזו נכונה גם בנוגע לנפש האדם: "לנפש חיה הלזו השוכנת בקרבנו, יש גם כן אור פנימי ואור מקיף כמו בכל אורות העליונים, היינו אותו חלק אשר באפשרי שיהיה נגבל בכלי הוא לאור פנימי, וחלק שאי אפשר לו להיות נגבל נשארת לאור מקיף" (אגרא דכלה קצו(.

האור הפנימי אם כן תפקידו כמובן להחיות. אך מה ייחסו של האור המקיף אל הגוף והכלי?

האריז"ל מלמד שהמקיף משמש כמלבוש. תפקידו של לחם להזין מבפנים "לחם לאכול", ואילו הבגד מגן מבחוץ "בגד ללבוש". הלבוש הוא מגן ומחסה והמגונן מוכרח להיות גדול ונעלה דיו. זהו אור מקיף.

מצינו בדברי חז"ל חשיבותם רבה לנושא הבגדים. רבי יוחנן כינה את לבושיו 'מכבדַי' שלכך נועד הבגד – לשמור על כבוד לובשו. תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. "לעולם ימכור אדם כל אשר לו ויקנה מנעלים לרגליו". ועוד כהנה. תשומת הלב הזו לעניינים חיצוניים לכאורה כלבוש מצריכה ביאור. ואכן  אין הכבוד האמור בבגדים, כבוד גרידא, זו שמירת הנפש מפני כוחות הרע והחיצוניים. הבגד אכן חיצוני, אך כמו הכלי החיצוני שהזכרנו אף הוא משמש 'כלי' להשראת 'אור מקיף'. דווקא על הבגדים החיצוניים שורה אור גבוה יותר, אור המקיף. אם הנשמה מצויה בתוכנו, הרי שהאור המקיף וחופף עלינו גדול כל כך שלא יכול היה להצטמצם בגבולות הגוף. האור העצום הזה מסוגל להגן על הנפש מפני כל פגיעה של חיצוניים. לפיכך כה חשוב היחס אל הבגדים ושימת הלב לסדר לבישתם.

ההקפדה באופן הלבישה

בדיני לבישת הבגדים מובאת ההזהרה מפני לבישת שני מלבושים יחדיו בבת אחת, שקשה הדבר לשכחה[1]. בכתבים מבואר הטעם: על כל בגד בפני עצמו שורה אור מקיף פרטי ומיוחד לו. כשלובשים שני לבושים יחד, מונעים מהאור המקיף להיכנס בין הבגדים ובכך מפסידים אותו. השכחה היא תוצאה של אובדן אור מקיף. כשהחיצוניים נטפלים לנפש הם מביאים לידי שכחה (שער הכוונות דרושי ברכת השחר).

מכאן גם טבעם כלשהו לסודם של הלבושים השונים והמוקפדים כל כך הנהוגים בקרב קהילות הקודש. הבגדים, ההידור וההקפדה על חזותם כמו גם ריבוי המלבושים, כל אלו מסוגלים להמשכת 'אור מקיף' על הנפש.

על פי סוד זוהי כוונת מצוות הציצית. המלבושים אמורים להגן על הנפש, אך מפני קרבתם אל החוץ, הם סמוכים אל החיצוניים ועלולים להיפגם. אי לכך מצווה יהודי לשמור את בגדיו בבגד של ציצית. הטלית גדול והטלית קטן הם בגדים עליונים וקדושים מאוד. קדושת 'אור מקיף' נשגבה כרוכה בהם, ויש בה כדי לשמור על הנפש מכל רע (שער הכוונות דרושי ציצית).

[1] עי' משנ"ב חלק א' סי' ב'. כף החיים או"ח דיני לבישת הבגדים ב'.

1800 סך כל הצפיות 2 צפיות היום
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים